2011. november 3., csütörtök

Terveinkben 25-30 fős idősek otthonának megvalósítása szerepel....2006 telén megjelent a Nógrádi Hírlapban a hír, hogy az Egyház visszakapja az óvoda épületét. Ahogy a városban jöttem-mentem sokan megállítottak ezzel kapcsolatban, sok szülő is aggódva érdeklődött, ezért röviden összefoglalom, hogy mi a helyzet az épülettel.
A templom melletti, Haynald Lajos utca 7. szám alatti épületben 1948-ig az egyházközség által fenntartott Római Katolikus Elemi Fiúiskola működött. 1948 júniusában egy új törvény alapján – ahogy az országban mindenhol, úgy Szécsényben is – államosították az iskolát, azaz az állam az iskola működtetésének és az épület tulajdonjogát elvette az Egyháztól. Ezután az egyházközségi pénzen, a hívek pénzéből épült, ám leltár szerint átvett épületben állami iskola, később óvoda működött. A történtekre az idősebbek bizonyára jól emlékeznek és a plébánia Historia Domusa hűségesen megőrizte az eseményeket.
Az 1989-es rendszerváltozás az igazságtalanul és jogtalanul elvett egyházi ingatlanok visszaadásának lehetőségét is meghozta az 1991. évi XXXII. törvény keretében.
1991-ben Boros Gyevi Imre, akkori plébános atya az Egyházközségi Képviselőtestülettel az épület három éven belüli visszaadását kérte, hogy abban egyházi óvoda jöjjön majd létre. A visszaadásra Szécsény Város Önkormányzati Képviselőtestületének 52/1994 (III.29) számú határozata alapján az 1994. április 7-én megkötött megállapodás keretében került sor. A megállapodás szerint az épület tulajdonjoga visszakerült az Egyházhoz, használati joga azonban az Önkormányzaté maradt, amíg a Város a funkciókiváltáshoz a 32,6 mFt állami, központi költségvetési igényét meg nem kapja. Az összeg kézhezvétele után egy évvel, a tervek szerint 1996. május 31-én kapta volna a plébánia birtokba épületét.
Az említett 1991-es törvényt a Horn-kormány 1997. évi CXXV. törvénnyel módosította, így a visszaadás ütemét is megváltoztatták. Az 1998. február 24-én a Miniszterelnöki Hivatalban tartott egyeztetés alapján a visszaadás évekkel halasztódott.


A Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségének akkori általános főnöknője, Gilberta nővér 2000. január 13-án kelt levelében azt kérte a Plébánia Képviselőtestületétől, hogy mivel az 1994-ben létrejött Betánia Idősek Otthona az igényekhez, a jelentkezők számához képest kicsinek bizonyul, az egyházközség engedje át az épületet részünkre, hogy ott újabb szociális helyeket lehessen kialakítani a város lakói részére. A Plébániai Képviselőtestület a kérést megtárgyalva úgy látta, hogy a csökkenő gyermekszám mellett nem célszerű még egy új, egyházi óvodát vagy iskolát indítani városunkban, szociális ellátásra azonban egyre növekvő igény van, s a leendő funkció azonban nemcsak a hívek, hanem az egész város javát szolgálja majd, ezért az épület tulajdonjogának átengedését javasolta a Nővérek részére. A tulajdonjogi rendezésre a Váci Egyházmegye, a Ferences Rendtartomány és közösségünk között 2001. szeptemberében került sor.
Közösségünknek ekkor jó lehetősége volt pályázati összeg elnyerésére és ebből az új szociális otthon megépítésére. Ehhez – a funkció-kiváltási összeg hitelezését is felajánlva – rendünk tárgyalásokat kezdett a Város vezetésével, akik a volt bölcsőde épületét átalakítással alkalmasnak látták az óvoda elhelyezésére. A Város Képviselőtestülete végül – legnagyobb sajnálatunkra – a kérést elutasította, így az otthon létrejötte elodázódott.
2006. január 31-én a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma újabb egyeztető tárgyalást hívott össze az egyházi ingatlanok visszaadása kapcsán. Az itt született határozat (1046/2006 /IV.10./) alapján az önkormányzat 50 millió forint állami kárpótlást kap az óvodai funkció kiváltására, amiből alkalmas, új intézményt építhet. Az összeget a 2009-es ütemezés helyett a Váci Egyházmegye jóvoltából várhatóan előbb, 2006. december 31-ig megkapja a Város, így az épületet 2007. december 31-ig kell átadni a Nővéreknek. Így a közel hatvan éve államosított épület az 1994-es tulajdonba való visszakerülés után 14 évvel, 2008 elejére, – ha leromlott állapotban is, – újra egyházi használatba kerülhet, hogy ott Nővérközösségünk a továbbiakban szociális otthont alakíthasson ki a város lakóinak javára, és közben az állami támogatásból a gyerekek elhelyezésének ügye is megnyugtatóan oldódhat meg.Mindemellett látni kell: amikor az Egyháztól elvették az épületet, az jó állapotban lévő, jól felszerelt iskola volt. Most az Egyház minden kártalanítás nélkül, (hiszen a kártalanítást nem mi kapjuk,) lehasznált és nagyon leromlott állapotban kapja azt vissza. Öt évvel ezelőtt szakemberekkel felmérést készíttettünk az épület állagáról: bizony mindent ki kell cserélni – a vezetékektől a cserepekig, a padlótól a kéményekig, a nyílászáróktól az épületgépészeti berendezésekig, – teljes felújítás szükséges, és az új otthont már európai uniós normák szerint kell kialakítanunk.
Terveinkben 25-30 fős idősek otthonának megvalósítása szerepel, amelynek kialakítási, bekerülési költsége kb. 130-150 millió forint, nem beszélve arról, hogy mivel az óvoda helye régészeti terület, előbb régészeti kutatásokat kell végeztetnünk saját költségen, s mindehhez semmiféle kárpótlást vagy anyagi támogatást nem kapunk. A pénzt nekünk kell előteremteni, ami nem lesz könnyű feladat. Bízunk benne, hogy pályázatokból mégis elő tudjuk teremteni az összeget, ám ahhoz is saját rész, önerő szükséges.
Mindenekelőtt a jó Isten segítségében bízunk, és az összefogás erejében, hisz ez az otthon Szécsény lakóit szolgálja majd, és egyben új munkahelyi lehetőség is lesz.
Kérjük ehhez a hívek és minden jó szándékú ember támogatását!

Takács M. Klarissza, ferences szegénygondozó nővér


2010. május 30-án hosszú várakozás után Szécsény város önkormányzatának használatából megkaptuk a kiürített óvoda épületét, mely korábban fiúiskolaként működött. Nagy távlatok nyíltak meg előttünk. Végre a régen tervezett, sokszor megálmodott nagyobb otthonunk vágya valóra válónak látszik. Azt is komolyan felismerjük, hogy az óvodának kialakított épület átalakítása és felújítása nagy erőt, sok pénzt és sok időt vesz majd igénybe. 


Lakóinknak az idősotthon és az intézményhez tartozó új kápolnával a jelenlegihez hasonló, otthont nyújtó, békés, meghitt lakóhelyet és testvéri közösséget szeretnénk biztosítani. Szent Ferenc nyomában járva és lelkületét követve, ebbe a közösségbe Isten szegényeit tudjuk és szeretnénk befogadni, ők találhatnak életük utolsó időszakára lakóteret, megnyugvást. Jelenlegi 12 fő helyett 30 idős ember számára szeretnénk megoldást nyújtani betegségükben, magányukban, reménytelenségükben.

Ahhoz, hogy az építkezés nyugodtan megkezdődhessen, számba kell vennünk anyagi lehetőségeinket. Ezért fordulunk most mindazokhoz, akiket el tudunk érni!

Hajós M. Ágnes  ferences szegénygondozó nővér

Az építkezésről itt lehet bővebben olvasni: http://www.szegenygondozo.ofm.hu/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése