2011. október 31., hétfő

Azt kívánom neked, hogy tudj mindig egészségesen, boldogan nevetni.

  A riport 2002-ben készült.:

Oswald atya kongregációja

Ősi ír áldásban olvasom: "Azt kívánom neked, hogy tudj mindig egészségesen, boldogan nevetni. Életed során mindig jó szíved legyen!" Hát ez illik a Szegénygondozókra, a P. Oslay Oswald ferences tartományfőnök által alapított kongregációra. Az alapító negyven éve távozott a földről, 75 esztendeje kezdeményezte: legyenek női szerzetes elkötelezettek az akkori magyar társadalom legszegényebbjei szolgálatára. Az anyaház Ludányhalásziban volt, közel Szécsényhez. Mi volt a "magyar norma"? Összekötni a szegénygondozás szerzetesi formáját az állami gondoskodással, önkéntes társadalmi mozgalommal. A nővérek környezettanulmányokat folytattak, ápoltak, gondoztak. Felrázták az emberek lelkiismeretét. 1950-ben közel 200 szegénygondozó ténykedett - 42 közösségben. A hatalomnak ez sem tetszett. Menniük kellett. Szécsényben először a harmincas évek elején telepedtek le. Tizenkét esztendeje indították újra a kongregációt; Szécsényben kilenc esztendeje az önkormányzat biztosította számukra a régi házat. Pályázatok, helyi jó szívek, a páterek újjávarázsolták a kis intézményt, a Ferences Betániát. Fölszentelése 1994-ben, vízkereszt napján volt.
Négy nevető arc, fény és rend. A bejárathoz közel carrarai márványból Jézus-szobor. A nagy arc: Mária Eszter (a ház alapító tagja), Mária Veronika, Mária Klarissza (ő Kolozsvárról), Mária Marianna - Csángóföldről. A Mária előnév kötelező, az alapító szándéka szerint. A "legékesebb Asszony" neve, aki táplálta-nevelte Megváltónkat. Ő mondta: "Szegények mindig lesznek köztetek."
A derű mindennapi kenyerük, ha nagyon sok a munka is, ha türelmetlenek a betegek. Csak így győzhetjük - mondja a fiatal M. Klarissza. Valóságos lagzikat, örömünnepeket rendezünk a tizenkét elég súlyos betegünknek, akik a házunk lakói. Van zene, rádió, videó. Mi tudjuk, mit jelent számukra a derű, a napi reggeli, vacsora mellé, melyet mi adunk, de az ebédhez is, amit hozatunk. Az imádság pedig még többet jelent, a szentmise, rózsafüzér - együtt, velük. Búskomor szívvel nem lehet Evangéliumot hirdetni.
Vannak szociális gondjaik?
- Szerettünk volna még egy épületet, hogy többeknek jusson a gondoskodásból. Nem sikerült. Már nem. Pedig az emberek nagyon figyelmesek a városban, szeretnek minket, befogadtak. Megjelennek egy-egy zsák krumplival, uborkával, egyebekkel. A szívükkel. Még garázst is építettek nekünk - ingyen. Nem rajtuk múlik. Érti?
A segítségért kopogtatók?
- Jönnek vigaszért, élelemért. Tudjuk, kik a megvámolt nyomorultjai az életnek. Fogadunk cigánygyerekeket, hátrányos helyzetűeket. Hiszen karizmánk a szegénygondozás.
Szerzetesi életüket hogyan élik meg?
- Az eucharisztia fényében. Ahogyan Oswald atya meghagyta: egyik szemünk a szent kenyéren, a másik a szegényen.
Búcsúzáskor köszönetük gondozottjaik nevében is elhangzik: "Jöjjön el máskor is, azt szeretnénk, ha sokan tudnának rólunk. Helyesebben arról, ami a szenvedők javára válik..."

Forrás: Új Ember 2002.10.06  LVIII. évf. 40. (2827.)

2011. október 29., szombat

Ferences Szegénygondozó Nővérekről

Életünk forrása: Az Eukarisztia bensőséges tisztelete és imádása.

„Mária Nővérek a tabernákulumban lakó fehér Jézusnak eljegyzett jegyesei s az Ő élő, mozgó, meleg monstranciái.”
(Alapító atyánk szavai)

Szent Ferenc szavai szerint az Isten fölséges Fiából semmit sem látunk testi szemeinkkel itt a földön, csak az Ő legszentebb Testét és Vérét. Szent Ferenc atyánk szavaival üdvözöljük Urunkat, ahányszor templomba lépünk:
„Imádunk téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

Naponta több órát az imádságnak szentelünk, mert „szüntelenül kell imádkozni és abba bele nem fáradni, mivel az Atya ilyen imádókat akar”. (Regulánkból) Naponta egy órát az Úr jelenlétében töltünk, Róla elmélkedve és az Igében gazdagodva. Példaképünk és kísérőtársunk Jézus felé vezető utunkon Mária, akinek nevét minden nővérünk viseli. Mária, Isten anyja tanít meg Jézust helyesen imádni és csendesen, rejtetten, állhatatosan szolgálni. Az Atya szeretett Fiát, az Ő arcát szemléljük csendes szentségimádásaink alkalmával és akkor is, amikor a szegényekben és betegekben szolgáljuk. Így egész napunkat Krisztussal töltjük, Őt imádva, szemlélve és szolgálva.
Isten kicsinyei szolgálatában

Amint Szent Ferenc nagy odaadással és szeretettel gondozta a leprásokat Assisi környékén, úgy próbáljuk mi is felkarolni a mai társadalom legszegényebbjeit. Származásra, nemre, korra és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül szolgáljuk azokat, akikhez Isten küld bennünket.


„A testvérek és nővérek hivatása ugyanis arra szól, hogy a sebeket gyógyítsák, a sérülteket bekötözzék és a tévelygőket visszahívják.” (Regulánkból)

Krisztus békéjét és szeretetét visszük mindazoknak, akik befogadják. Az Atya kedvencei, Jézus barátai –a világ kicsinyei-, akiket lenéznek, megvetnek, senkinek sem kellenek. Ők Jézus szegényei –ők az Egyház kincsei- és mi hozzájuk kaptuk a küldetést, hogy ne elítéljük őket, hanem szolgáljuk. Siófokon hajléktalanoknak és családoknak osztanak ebédet a nővérek, családokat látogatunk, magányosokhoz járnak, öregeket, betegeket gondozunk, megosztva velük mindennapi gondjaikat és reményeiket. Szécsényben és Nagyvenyimben két kis szeretetházunk működik, ahol testvéri közösségben fogadjuk be azokat, akik súlyos betegek, akiket nincs aki eltartson.
„Abban az órában fölujjongott a Szentlélekben és így szólt:
Áldalak téged Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett neked.” (Lk 10, 21)
Elköteleződve, életünket engedelmességben és testvéri alávetettségben éljük.
A testvérek és nővérek életformája ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és éljenek engedelmességben, szegénységben és tisztaságban.”
(Regulánkból)


2011. október 28., péntek

Az utcák elnevezésének megválasztásában - a "legegyháziasabb" része Budapestnek.

Egyetlenként a fővárosban, de talán az egész országban is az egyik legértékesebb erényt hirdeti a fenti szerény kis budatétényi utca. Hűség utca sarkán volt egy kovácsoltvasból készült feszület a kerítés vonalába beépítve. Ez a kerület egyébként - legalábbis az utcák elnevezésének megválasztásában - a "legegyháziasabb" része Budapestnek.Hogy a számos példa közül csak egyet említsünk, itt, ahol az Isteni Ige Társasága, vagyis a verbiták több mint nyolc évtizede, 1924-ben megtelepedtek, és képzik Afrikába, Ázsiába készülő misszionáriusaikat, található az alábbi utca is:

2011. október 26., szerda

Mit jelentett számomra a fogadalomújítás?


Mit jelentett számomra a fogadalomújítás?

Számomra ez a fogadalomújítás, az Isten irgalmáról, irántam tanúsított szeretetéről szól.
Arról, hogy megadja a lehetőséget, újra a megtérésre, hogy megismerjem és buzgóbban kövessem Őt. Mindezt a közösségen keresztül, a nővéreimen keresztül mutatja számomra. Akikre Isten után, rá is bíztam újra magamat.
A hűség és a hit kegyelmét kérve, szeretném járni ezt az utat, amelyen Isten kegyelméből elindulhattam.

          Mária Lúcia                                        
ferences szegénygondozó nővér


Fogadalomújítás Szűz Mária neve napján

Szeptember 12-én Szűz Mária szent nevének ünnepén újítottam meg, szerzetesi fogadalmaimat. Ezen a napon minden templomban az angyali üdvözletet olvassák fel az Evangéliumban. Hálás vagyok, hogy Égi Édesanyám egyszerű és bizalommal teli szavai mellé („Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.”) én is odatehettem saját igenemet az Úristen kezébe. Vágyom rá, hogy Máriával együtt én is egyszerűen és bizalommal szolgáljam őt életem minden napján. És bár tudom, hogy saját erőmből gyenge vagyok, mégis van reményem, ahogy Gábriel arkangyal is mondta: „Istennél semmi sem lehetetlen.”

                                                                                  Mária Teréz
ferences szegénygondozó nővér2011. október 23., vasárnap

November 1 déltől kezdődően 8 napon át minden nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára

Az alábbi összefoglalás segítségedre szeretne lenni, hogy elkezdj mélyebben Jézussal élni (a búcsú elnyerése által is), és mélyebb kapcsolatba kerülj az e világon "küzdő" és a másvilágon "szenvedő", illetve "megdicsőült" egyházzal.

1. Mi a teljes búcsú?
A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszihénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek  az ideigtartó büntetésre, a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az "ideigtartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadit meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja.
A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy önmagunkért.
2. Mik a teljes búcsú elnyerésének feltételei?
       a) Minden esetben alap-feltétel: természetesen a búcsú elnyerésének vágya és
       1. a szentáldozás aznap; szentgyónás (bizonyos időn belül);
       2. a szív megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, s mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz (bármilyen hibához) való szándékos ragaszkodástól is;
       b) November 1 déltől kezdődően 8 napon át minden nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára. Ehhez a fentiek mellett, azokon kívül, még szükséges:
3. valamelyik temető felkeresése és ott imádkozni a "pápa szándékára", hogy ezzel is megéljük az Egyházzal való egységünket (egy Hiszekegy, egy Miatyánk, egy Üdvözlégy!).
3. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért miért lehet búcsút felajánlani?
A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. A búcsú által megnyilvánul irántuk is az Egyház szeretete.
4. Miért nem nyerhető búcsú földön élő felebarátaink részére?
Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni, annak - amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére.
5. Mit tehet másokért az, aki valami ok miatt nem áldozhat (nem gyónhat)?
Aki nem áldozhat, az nem nyerhet teljes búcsút. De ha Isten szeretetében él, ő is "kiegészítheti testében, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből" (Kol 1,24), és hozzájárulhat embertársai, illetve az Egyház kegyelmi életének növekedéséhez. - Tehát számára is különösen kegyelemszerzőek mindazok a gyakorlatok, amelyeket az Egyház a búcsú feltételeként ajánl; hiszen ezek által ő is az egész Egyház közös imájához csatlakozik
 6. Mi a pápa szándéka?
A pápa szándékai az Egyház nagy szándékai.
7. Hányszor lehet teljes búcsút nyerni?
Minden nap, naponta legfeljebb egyszer.
8. Miért nevezzük "búcsúnak" ezt az ajándékot?
Eredeti neve "elengedés" (latínul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar "búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által.
9. Milyen gyümölcsei vannak, ha élünk a búcsúnyerés lehetőségével?
·Mivel törekszünk arra, hogy a legkisebb bűn szándéka se maradjon bennünk (hiszen ez a teljes búcsú feltétele), lélekben megújulunk.
·Segítünk a szenvedő lelkeknek, hogy a mennybe jussanak
·Kapcsolatba kerülünk a túlvilággal (a szenvedő és a megdicsőült Egyházzal): a tisztítótűzben szenvedőkkel (akikért imádkozunk); és a mennyben levőkkel is, hiszen oda kerülnek azok akikért a búcsút felajánlottuk. A megdicsőült lelkeknek pedig kérhetjük közbenjárását. (Megéljük az örömöt, hogy bekapcsolódhatunk Krisztus megváltó művébe (Kol 1,24), hogy segíthetünk egymásnak; hogy élők és holtak együtt tartozunk Krisztus titokzatos Testébe.)
·Elmélyül a kapcsolatunk a földön élő (küzdő) Egyházzal: hiszen az Egyház közvetítésével lehetünk részesei a búcsúnyerés kegyelmének. Magunk erejéből erre sose volnánk képesek. Tehát hálával, s az Egyházzal együtt érezve, imádkozunk a pápa szándékára.
·Bensőségesebb kapcsolatba kerülünk Jézussal: hiszen ő minden kegyelem és búcsú forrása - a kegyelmeket az Egyház is csak általa kaphatja.
·Feltámad bennünk a vágy, hogy ha ma ilyen értelmesen és hasznosan is élhettünk, akkor mindig értelmesen és Jézusnak adottan éljünk.
10. Honnan van az Egyháznak joga arra, hogy búcsút engedélyezzen?
Minden kegyelem Krisztustól származik. Az Egyház, mint Krisztus teste, részesedik Krisztus kegyelméből, a hivő keresztények és szentek pedig abban az isteni kitüntetésben részesülnek, hogy valamiképpen "kiegészíthetik testükben " a megváltás kegyelmeit (Kol 1,24). E kegyelmek összességét hívjuk az "Egyház kegyelmi kincstárának"... A búcsú elnyeréséért imádkozni azt jelenti, hogy belépünk az Egyház lelki közösségébe, s megnyílunk az "egyház kegyelmi kincstára" felé. - Jézus Péternek és apostolainak hatalmat adott: "Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is" (Mt 16,19). Erre a felhatalmazásra alapozva engedélyeznek az egyházi előljárók bizonyos kegyelmi alkalmakkor a hívőknek búcsút, amely által részesedünk az Egyház kegyelmi kincseiből, s feloldozást kapunk az "ideigtartó" büntetések alól.
11. Hogyan induljak el?
Elhatározhatod, hogy a nyolcad alatt, legalább egyszer szeretnél teljes búcsút nyerni egy ismert vagy ismeretlen elhunyt javára. A fenti feltételeket egy nap bizonyára tudod teljesíteni. (Bármi kérdésed van, beszéld meg lelkiatyáddal vagy tapasztaltabb testvérekkel!)
                                                           (Tomka Ferenc nyomán BM.)

2011. október 22., szombat

Egerből, a Barátok templomából indultEgerből, a Barátok templomából indult 1927-ben a Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesi közösségemely fiatal lányokból szerveződött, akik Krisztusnak szolgálva  felkarolták a társadalom legszegényebbjeit: koldusokat, hajléktalanokat, öregeket, betegeket és mindazokat, akik senkinek nem kellettek. Nevükhöz fűződik a Egri Norma, melynek célja a koldulás intézményének megszüntetése volt oly módon, hogy a nincstelenek visszakaphassák emberi méltóságukat. A Ferences Szegénygondozó Nővérek rendjével Egerben most még nem találkozhatunk. Az Anyaházuk Esztergomban van, melyet 1990-ben nyitottak Ausztriából való hazatérésükkel.  Ezen kívül Szécsényben és Siófokon szolgálnak nővérek, akik arra szentelik életünket, hogy reményt vigyenek a kétségbeesés vigasztalanságában vergődőknek.

2011. október 21., péntek

Boldogok, akik azon vannak, hogy Isten számára szabaddá tegyék magukat

Kempis Tamás: Krisztus követése*
részletek

„Boldog a szem, amely bezárul a kintvalók elõtt, de figyel a belülvalókra.
Boldogok, akik a belsõ dolgokat átértik, és mindennapos gyakorlással igyekeznek
mind jobban felkészülni a mennyei titkok befogadására. Boldogok, akik azon
vannak, hogy Isten számára szabaddá tegyék magukat, és mindent
leráznak magukról, amivel ezt a világ megakadályozná.” (Kempis III. 1.)
I.
Boldog, aki megérti, mit jelent Jézust szeretni, s önmagunkat megvetni Jézusért. Mindent, ami kedves, el kell hagynunk a kedvesünkért, mert Jézus azt kívánja, hogy csak ôt szeressük minden fölött. A teremtmény szeretete ingatag és megbízhatatlan, Jézus szeretete hűséges és állandó. Aki teremtményhez tapad, elesik az esendôvel: aki Jézust öleli át, örök támaszt talál.

II.
Ôt szeresd, ôt nyerd meg barátodnak, ha mindenki elhagy, akkor is veled marad, s holtodban veszni nem enged. Egyszer mindenkitôl el kell szakadnod, ha tetszik, ha nem. Éltedben, holtodban Jézushoz ragaszkodj, az ô hűségére számíts, mert egyedül ô lehet segítségedre akkor, amikor minden elvész.
A te kedvesed olyan természetű, hogy vetélytársat nem tűr maga mellett, egymaga akarja birtokolni szívedet, királyként elfoglalni azt saját trónusa gyanánt. Ha értenél ahhoz, hogy minden teremtménytôl megüresedj, Jézus szívesen laknék veled.

III.
Majd mindennek vesztét láthatod, amit Jézuson kívül emberekre építesz. Ne bízz a széltôl ingatott nádban, ne támaszkodjál reá, mert minden ember akár a fű, elhullik minden dicsôsége, mint a mezei virág. Hamar megcsalatkozol, ha csak az emberek külsô viselkedésére figyelsz. Ha csak másokban keresed vigasztalásodat, hasznodat, többször látsz kárt, mint gyarapodást.
Ha mindenben Jézust keresed, bizonnyal megtalálod Jézust. Ha pedig magadat keresed, vesztedre magadat találod mindenütt. Mert az az ember, aki nem keresi Jézust, többet árt magának, mint az egész világ és minden ellensége.* ford. Jelenits István, Ecclesia Kiadó