2013. május 26., vasárnap

„Sokat imádkozzátok a rózsafüzért! Oly kevésbe kerül és oly sokat ér!”

Itt olvashatjuk a Pio atya életét képeken bemutató caccioppoli.com honlapon.

A bőséges képanyagot kínáló oldal bemutatja a szülői házat, Pio atya szerzetesi életének állomáshelyeit és hétköznapjait, majd a boldoggá avatást.

 A képek között Pio atyától származó idézetek olvashatóak, többek között:
„Elemészt az Isten és a felebarátaim iránti szeretet.”
„Jézus Krisztusért és az ő dicsőségéért élek, azért, hogy őt szolgáljam és szeressem.”
„Sose kételkedjetek az isteni segítségben!”
„Uram, engesztelni szeretnék az egész világ bűneiért, mint te tetted a keresztfán.”
„Úgy gondolja, hogy a stigmák csupán dekorációk?”
„Uram, engem sújts, ne szegény testvéreimet!”
„Sokat imádkozzátok a rózsafüzért! Oly kevésbe kerül és oly sokat ér!”
„Csak egy szegény bűnös szerzetes vagyok, aki imádkozik.”
„Nem tudjátok, hogy minden jó sok könny és sok szenvedés gyümölcse?”
„A szenvedés mindennapi kenyerem és gyönyörűségem.”
„Az imádság azt jelenti: szívünket Isten szívébe öntjük.”
„Ha az Úr magához szólít, azt mondom majd neki: 'Uram, a mennyország kapuja előtt várakozom; csak akkor lépek be, ha láttam, hogy az utolsó lelki gyermekem is belépett már.'”
„A Jóisten azt a földi feladatot bízta rám, hogy építsek kórházat a testileg-lelkileg szegények számára. Szép, nagy kórház lesz.”
„Az ima, ha jól végezzük, megindítja az isteni Szívet, és egyre több választ sürget.”
„Az a táplálékom, hogy megtegyem Isten akaratát.”
„Keressétek meg és küszöböljétek ki azt a hibát, ami leginkább gátolja, hogy Istenhez kapcsolódjatok!”
„Végső soron életünk tétje ebben a Gyermekben ölt testet. Benne mindenre van válasz, még a legnehezebb kérdésekre is. Nélküle – hatalmas űr tátong.”
„A földnek nagyobb szüksége van a szentmisére, mint a Napra.”
„Mindig adjatok hálát az Úrnak azért, amit kaptatok. Ez a legjobb módja annak, hogy még több kegyelemben részesüljetek.”
„Bármit teszünk, úgy tegyük, mintha az volna életünk utolsó cselekedete!”
Magyar Kurír

2013. május 17., péntek

2013 Pünkösdi búcsú a Betániában – Szécsény

A Ferences Szegénygondozó Nővérek szécsényi rendházuk kápolnájának búcsúja 2013 május 19-én lesz 15:00 órai kezdettel. A szentmisét  dr. Török  Csaba atya celebrálja.Gyere a „Karizmák Ünnepe"-re Máriaremetére!

Pünkösdhétfőn, - május 20-án - kerül megrendezésre Máriaremetén a „Karizmák Ünnepe".A program évek óta négy-ötezer látogatóval a Főegyházmegyénk egyik legfontosabb találkozója. Az ünnep házigazdája Dr. Erdő Péter bíboros úr.
A Ferences Szegénygondozó Nővérek a templomkertben felállított sátrak egyikében kapnak helyet, ide várják szeretettel az érdeklődőket. Nagyon sok színes programmal kedveskednek az ide látogatóknak.