2014. október 23., csütörtök

Gyógyító Imaszolgálata a Nővérekkel

                                                

A Gyógyító imaszolgálat Klarissaz nővér szervezésében kerül megrendezésre. Mindenkit nagy szeretettel várnak!

Ferences Szegénygondozó Nővérek Káptalanja


„Nézzétek én valami újat viszek végbe és már sarjadóban is van, nem látjátok?Valóban utat készítek a pusztában és folyókat a sivatagban.” (Iz 43.16-19)
Ez volt a mottója a Ferences Szegénygondozó Nővérek 2014. október 17-19. között tartott

Káptalanjának Esztergomban. Dr. Erdő Péter bíboros, budapest-esztergomi érsek dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspököt nevezte ki a Káptalan elnökévé.

A Káptalan új vezetőséget választott: Kóródi M. Veronika nővér lett az új általános főnöknő, Érsek M. Anna nővér a helyettese és Hajós M. Ágnes nővér a rendi titkár.
A Káptalan megszavazta az elmúlt évek alatt elkészített új Direktóriumot, Szokásjogot.
A nővérek áttekintették a Közösség életét, hálát adtak Isten működéséért és gondoskodó szeretetéért, melyet gazdagon megtapasztaltak az elmúlt négy év alatt.

A Káptalan Határozatokat hozott és foglalkozott a közösségi élet megújításával, a nővérek testi-lelki egészségével, a jelenlegi társadalmi ínséggel és a cigánypasztoráció kérdésével. A Káptalan zárómiséjében Püspök atya kiemelte a közösség értékeit és a ferences karizma aktualitását hangsúlyozta. Ünnepélyes áldással küldte a közösséget korunk szomjazó embereihez.

Ferences Szegénygondozó Nővérek
Esztergom 2014.10.19.