2014. július 16., szerda

A Ferences Szegénygondozó Nővérek előadása és sétája Egerben

A Ferences Szegénygondozó Nővérekkel a plakáton látható időpontban 2014. augusztus 12-én Egerben lehet találkozni. Az általuk tartott előadásra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.


2014. július 10., csütörtök

Betánia riport az IpolyTv híradójában

Ma még lehet jelenkezni a hivatástisztázó hétre!

Engem vajon merre hív az Isten?

Címmel tartanak nyári lelkigyakorlatot a Ferences Szegénygondozó Nővérek.
 2014. július 17- 22-ig 
Helyszín: Vál

 A Nővérek várják a 18- 35 év közötti szabad állapotú lányok jelentkezését. A lelkigyakorlat csendjében szeretnének lehetőséget találni, hogy a jelentkezőkkel mélyebben megismertessék Istent.
Lehetőség nyílik a szerzetesekkel és egy meghívott házaspárral arról beszélgetni, hogy ők hogyan ismerték fel hivatásukat és hogyan hoztak életdöntést. Minden napnak külön témája van, amelyekkel körüljárják mindazt, ami szükséges a megkülönböztetéstől a döntésig. Ezen a héten számíthatsz rövid impulzusokra, tanúságtételre, közös és személyes imára, szentmisére, zsolozsmára, kreatív munkára, csoportbeszélgetésekre, kirándulásra. 
                                                   Jelentkezési határidő: 2014. július 10.

                       Érsek M. Anna nővérnél: ersek.anna1@gmail.com; 32/370-639
                       
2014. július 9., szerda

Hogy közel legyen az ég – kápolnaszentelés Szécsényben

„Egészen véletlenül útba esett Szécsény” – e szavakkal fogadta Beer Miklós püspök atya a Páduai Szent Antalról nevezett kápolna szentelésére összegyűlt ferences nővérek és testvérek kérését, melyet mindannyijuk nevében Csongor ferences atya tett meg 2014. június 9-én.

A püspökatyát innen Mátraverebély-szentkútra, a pünkösdi szentmisére vitte tovább az útja. Csongor ferences atya szavaira reagálva jegyezte meg, hogy Assisi Szent Ferenc templomépítő szándékát a jelenlegi szentatya is fontosnak tartja. A ferences atya köszöntőjében és kápolnaszentelési kérésben azt is elmondta, hogy a kápolna az otthon lakóinak és a szegényeknek is ima helye lesz.

A püspökatya örömmel vállalta a felkérést, majd az összegyűlt hívekkel azért imádkozott, hogy e kápolnában közel legyen az ég, a minket szerető Isten, aki Jézus Krisztusban megígérte, hogy velünk lesz és mindez meg is valósuljon. A kápolna szentelését követően a Ferences Szegénygondozó Nővérek elöljárója, Klarissza nővér köszönetet mondott az építkezésben résztvevőknek. Megköszönte az eddigi odaadó munkát, és hogy ilyen szép, korszerű épületet vehetnek majd át a nővérek a munka befejeztével.

Köszönetet mondott többek között az építés legfontosabb közreműködőinek: Csanádi Gábor okleveles építésznek, aki megtervezte, megálmodta az Otthont és kápolnáját; Szabó Tihamér műszaki ellenőrnek és Szabó Vilmos kivitelezőnek.

A kápolnaszentelést követően az ünnepség Stayer László polgármester beszédével folytatódott, ezután pedig Csanádi Gábor építészeti szempontból mutatta be az új Betánia Otthont és kápolnáját. Elmondta, hogy mik motiválták egyes elemek, épületrészek és építési anyagok, valamint az építészeti stílus kiválasztásában.

A kápolnaszentelési ünnepséget Magyar Gergely ferences atya által bemutatott szentmise és agapé zárta.

2014. július 6., vasárnap

Nem akartam nővér lenni, Istennek különleges, egyedi ajándéka a hivatásom.

"1920. November 9-én születtem Kisnémediben. Nem akartam nővér lenni, Istennek különleges, egyedi ajándéka a hivatásom. Rákospalotán egy haldokló idős bácsi ágyánál kaptam a hivatásomat. Amikor megláttam a kedvesnővért a beteg mellett, ahogy az ágyát tisztára húzta, és várta a papot, megfogott ez a kép, mert olyan gyönyörű volt. Egy pillanat alatt tudtam, hogy én is ezt szeretném csinálni. Kérdezősködtem a nővértől, hogyan lehet ide bejutni, miként lehet szolgálatot végezni. A nővér azt felelte : "Menjen haza, imádkozzon, és gondolkozzon. Ha úgy érzi, írjon nekünk levelet." Hazamentem, és megfordult velem a világ: ami addig érték volt számomra, az nem érdekelt többé. Arra gondoltam, el kell menni innen az idegenbe, azt sem tudtam hova. De megyek, menni kell, a szegényekért, betegekért, a haldoklókért fogok dolgozni"- meséli meghívását Tóth Margit M. Gilberta ferences szegénygondozó nővér. " 
Részlet a Hűséggel a megpróbáltatásokban című könyvből, a könyv írója Rózsásné Kubányi Andrea. A kötet a szerzetesek életútjával foglalkozik, a szétszóratástól napjainkig.