2014. december 29., hétfő

A szerzetesi fogadalmakról


A szerzetesi fogadalmak alapja maga Jézus személye és az ő szavai.
A fogadalmakat evangéliumi tanácsoknak is szoktuk hívni.
„A szolgák kapnak parancsot, a barátok viszont tanácsot, ahol parancs van, ott törvény uralkodik, ahol tanács, ott a kegyelem.” (Szt. Ambrus)
A szerzetesi fogadalmak Isten nekünk adott ajándéka, kivételes meghívás, Isten felkínálja az Ő szoros barátságát.
A Szeretet-Isten, amikor meghív a vele való életközösségre, meghagyja egész szabadságunkat: a szeretet nem erőszakolja rá magát a másikra. De a felajánlott szeretet választ követel. Isten minden ajánlata ajándék és mint ilyen azt kéri, hogy szabadon és szeretettel elfogadjuk.
Isten már a kezdetekben szövetségre lép az emberrel: pl: Ádám, Noé, Ábrahám, ez a szövetség egy kölcsönös egymásnak való odaadás. Mindig Isten a kezdeményező, az ember, amikor szövetséget köt Istennel válaszol az ő meghívására.
Ábrahám-a hit atyja és a szerzetesi hivatás példája. Isten azt kéri tőle, hogy hagyja el földjét, rokonságát, vonuljon ki arra a helyre, amelyet ő mutat neki. Isten megígéri Ábrahámnak, ha ezt megteszi sok nép atyja lesz, úgy megsokasítja, mint égen a csillagok, és áldást nyer benne a föld minden népe. Mivel Ábrahám hitt Istennek és feltétlenül bízott benne, Isten ígéretei beteljesedtek életében.
Hasonló dolog történik azzal, aki meri életét rátenni Isten ígéretére, Isten nagy dolgokat ígér és ad annak, aki érte elhagyja földjét, apját, anyját, testvérét, rokonságát.
Hármas szerzetesi fogadalomról szoktunk beszélni: tisztaság,
szegénység,
engedelmesség.
Vannak szerzetesrendek, ahol egy negyedik fogadalom is van: pl. jezsuitáknál: a pápának való engedelmesség fogadalma. A negyedik fogadalom valójában benne van a többi háromban csak valamit még lényegesebben akar kifejezni.
A három fogadalommal ellene mondunk a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet kevélységének. Ez a három dolog mentén vagyunk legjobban megkísértve életünk folyamán.
A szerzetesi fogadalmak lényege a szeretet, és elsődlegesen az Isten mindenekelőtt való szeretete. A szerzetes az evangéliumi tanácsok vállalásával arra törekszik, hogy megszabaduljon mindattól, ami visszatartaná őt a szeretet lángolásától és az istenszeretet tökéletességétől. A szeretet aktusa az önátadás, a teljes odaadás Istennek.
A tisztaság fogadalma nem pusztán a testre korlátozódik le, annál sokkal több először is a szív tisztasága. Isten az egész embert és személyiséget birtokba veszi és átjárja.
A szerzetes is jó dolognak tartja a házasságot, nem elutasításból születik a tisztasági fogadalom, hanem Isten iránti szerelemből.
Lemondásból nem lehet élni csak valamiért, valakiért rajongva, lelkesedve. ha valakinek a szívét már betölti valaki, oda más nem fér be, így kell érteni Krisztus szavát: vannak, akik a házasságra képtelenné tétettek a mennyek országáért.(Mt 19, 11)
A házasság és tisztasági fogadalom között nagyon vékony a különbség: az lenne jó családfő, vagy anyuka, aki jó szerzetes és az lenne jó szerzetes, aki jó családapa vagy anya. Itt inkább egy egzisztenciális lehetetlenségről van szó, ami az öröm miatt van.
Az Istennel való egyesülés lelki szinten valósul meg, nem anyagi érintkezés. Megerősíti a lelket, de semmiképpen sem elégíti ki azt a természetes vágyat, hogy egy emberi társsal eggyé váljék. Mégis teljessé teszi az embert és a lelki gazdagság visszahat a testre. A természetes ösztönök nem halnak ki, de utat engednek a Szentlélek új indításainak.
Pl: ha valakit a Szentlélek arra indít, hogy böjtöljön egy jó célért nem ígéri meg, hogy nem lesz éhes. Biztos, hogy éhes lesz. A Szentlélek segíti a böjtölőt, erőt ad neki, hogy kitartson szeretetből, azért a jó célért, amiért vállalta. Hasonlóképpen az Istennel való lelki egység, amelyből a szüzesség ered, nem elégíti ki a test vágyait, de a Szentlélek az egész embert felemeli egy másik, lelki világba, ahol Isten kegyelme még a testet is gazdagítja. Az Istennek szentelt személy vágya az Isten felé irányul, az Úr dolgaival törődik, ezért lesz képtelen a házasságra. A szépen megélt tisztasági fogadalom sok gyümölcsöt terem, pl. megnyitja a szerzetest a szegények, magányosok elhagyatottak felé, hogy azoknak legyen lelki anyja és atyja, akik nincs kitől szeretetet kapjanak.
Az Úr jegyajándékai: igazság, törvény, jóság, szeretet.
„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel és ismerni fogod az Urat.” (Oz 2, 21-22)

                                                                                                          M. Klarissza

                                                                                              ferences szegénygondozó nővér

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése