2014. december 15., hétfő

Hogy látogatja meg Isten Máriát?

Milyen ez a találkozás?

 Az angyali üdvözlet.
„Örülj kegyelemmel teljes, ne félj Mária
Isten soha nem vádol, Isten szava életadó teremtő szó: Mária az angyal szavára foganja Jézust- egy meghitt találkozás ez, melyben egy párbeszéd történik. Micsoda nagy szavakat hallhat Mária: kegyelemmel teljes, áldott az asszonyok között
Ez az egyszerű, alázatos fiatal lányt látogatja meg az Úr és választja ki arra a nagy méltóságra amelyre minden zsidó nő vágyott: hogy ő lehessen a Messiás édesanyja. Mindezt csendben, rejtetten teszi az Úr, nincs semmi nagy látványosság, sztár jelenet.
Azt gondolom Mária alázatossága volt az ami nagyon kedves volt az Istennek. Olyan fiatalon készen volt arra, hogy befogadja Jézust
A Szentlélek száll rád- mondja az angyal. Látványparádé helyett a Szentlélek az aki eltölti Máriát, birtokba veszi, lefoglalja, képessé teszi, hogy Jézust hordozza és a világra szülje. Amikor szívünkben nagy dolgok történnek, mindig ott van a Szentlélek és ahhoz, hogy a szívünk tisztuljon, alakuljon, szükségünk van a Szentlélekre, ő az aki megtanít minket imádkozni. Nélküle még azt sem tudjuk hogyan is imádkozzunk.
Mekkora túláradó öröm lehetett Máriában, hogy Jézust a szíve alatt hordhatja. Mária Jézust elsősorban a szívében hordozta és utána a méhében. Amikor mi Jézust hétről hétre magunkhoz vesszük az Eucharisztiában eláraszt-e bennünket az a nagy öröm? Jézus hozzám is egészen közel jön, velem akar egyesülni, eltölt-e emiatt túlcsorduló öröm és szeretet?
Minket is arra hív Isten, hogy anyja és jegyesei legyünk. erről ír szent Ferenc is, de nem a szerzeteseknek írja azt a levelet, amelyben erről ír, hanem az összes hívőnek:
Erre készülünk Adventben és minden nap, hogy Istennek méltó hajlékot készítsünk. Ehhez fontos, hogy a Szentlélekkel élő kapcsolatban legyünk- ő az elevenítő lélek és fontos, hogy adjunk időt Istennek, imádkozzunk. De ez ne egy egyoldalú monolog legyen, melyben elmondom Istennek ami bennem van és kész, az ima párbeszéd, mint az angyali üdvözlet: isten is szóhoz jut. Akkor tud szóhoz jutni ha időt és csendet adok neki. A csendre elsősorban nekem van szükségem, hogy meghalljam az Ő szavát.
Időt szánni az imára az életemben nem luxus, hanem olyan mint a levegővétel. Ahogy a testemnek szüksége van táplálékra különben meghalok, ugyanígy a lelkemnek is imára, különben meghalok. Lehet hogy egy egy étkezésünk kimarad, mert nem volt időnk enni, de azért minden nap eszünk, mert ez létszükséglet. Az ima ugyanígy létszükséget, nem adventi és nagyböjti desszert specialitás hanem, az ima életem alapja, éhezés az Istenre nem a szerzetesek privilégiuma
-          az ima élet, az ima gyógyít, az
-          ima öröm, az ima levegővétel, az
-           ima a szeretet nyelve az
-           ima vágyakozás az Istenre,
-          az ima Isten arcának szemlélése
-          az ima Isten szavának ízlelgetése
-          az ima csendes együttlét az Úrral, aki nevemen szólít, szeret és küld
-                     az ima két tekintet szeretetteljes találkozása
-          az ima minden
-          az imádság a legnagyobb hatalom a világon
-          az ima Isten jelenlétében való élet.
-          az ima szerető figyelem a másikra
-          az ima megtanít szeretni.

Mi segít, hogy Istennel találkozni tudjak?

-          szánjak időt az imára, az Istenre
-          teremtsek a napjaimban csendes időt
-          a lakásban, szobámban legyen egy imasarok, sámli, ahol Istennel lehetek.
-          éljek kiengesztelődött életet
-          az imádság ne az utolsó legyen az életemben, amikor már mindent kipipáltam elvégeztem és holtfáradtan berogyok az ágyba és akkor jut Istenre is 5 percem. Lehetnek ilyen napjaim, de ha minden napom ilyen, akkor ez a kapcsolat sorvadásnak indulhat.
-          Ne cseréljük fel az imát a karitatív cselekedetekkel: mert a jócselekedetnek az imából kell fakadnia.
-                     Az imádság nem helyettesíthető mással.– ahol a kincsed ott a szíved. Először adj időt Istennek az életedben és a szívedben és azután segíts máson.
-          Az ima és öröm viszonyáról Celanoi Tamás szent Ferencről írt életrajzából:
-          A lelki vidámság dicséretéről és a rossz hangulat rossz voltáról:

Az ellenség ezer kelepcéje és csalárdsága ellen a legbiztosabb szer a lelki vidámság – mondta szent Ferenc. Azt szokta mondani: „Akkor diadalmaskodik legjobban az ördög, amikor el tudja rabolni Isten szolgájától az örömét. Van neki valami pora, ebből amennyit csak akar, rá tud szórni a lelkiismeretre, s így be tudja mocskolni a tiszta lelkületet és a bűntelen életet.
Azonban a lelki ember életét betöltő öröm közömbösíti a kígyó mérgét. Az ördögök nem tudnak semmit sem tenni Krisztus szolgái ellen, ha látják, hogy szent öröm tölti el őket. Ha azonban Krisztus szolgája síros kedvében van, elkeseredik és panaszkodik, akkor könnyen fölemészti a szomorúság, vagy pedig a hiábavaló örömök felé fordul.”
Ezért Szent Ferenc állandóan azon volt, hogy vidám legyen a szíve, s hogy lélekben az örömöt megőrizze. A legkörültekintőbben kerülte a rosszkedv betegségét, úgy hogy rögtön imádkozni indult, valahányszor a szíve rosszkedvre hajlott. Azt mondta ugyanis: „Ha Isten szolgája valamilyen okból megzavarodott – ami előfordulhat – azonnal keljen föl, imádkozzon mindaddig, amíg a Mennyei Atya vissza nem adja neki üdvösséges örömét. Ha azonban sokáig tart a szomorúsága, s ha nem mossák le könnyek, maradandó bajt okoz a lélekben.”
-           

-          Ürögdi Ferenc: Minden Advent
-           
-          Minden Advent kegyelem: vétkem jóvátehetem
-                     Minden ádvent irgalom: Isten úr a viharon.
-          Minden Advent érkezés: átölel egy drága kéz.
-          Minden Advent ítélet: így kellene s így élek!
-                     Minden Advent remegés: Isten felé epedés!
-          Minden Advent ima is: Uram fogadj be ma is!
-          Minden Advent szeretet: betlehembe vezetett.
-          Köszönd meg hát a csodát: a Világ Karácsonyát.


Takács M. Klarissza sfps

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése