2012. október 2., kedd

Felajánló ima Szent Antalhoz

„Szent Antal, hű pártfogója
mindazoknak, akik téged szeretnek és
tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és
pártfogásodba nagy bizalmat, helyezek.
Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok
veszélyen szerencsésen átvergődni alig
remélhetek: tehozzád fordulok, és kérem
segítségedet. Hogy biztosan
megnyerhessem Isten kegyelmét, és
védelmed alatt minden rossztól, de főképp
minden bűntől egész életemben
megmeneküljek, megújítom a szeretetnek
azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten
színe előtt, szent őrzőangyalom jelenlétében, ünnepélyesen
mindenkorra védőszentemmé és pártfogómmá választalak.
Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam
szolgálatodra, és ígérem, hogy egész életemben iparkodom
kedvedben járni és tiszteletedet imámmal és a te szent példád
követésével előmozdítani. Fogadj, ó, kedves Szent, pártfogásodba, és
vezess életutamon Isten dicsőségére és lelkem üdvére! Kössünk
egymással soha meg nem szakadó szövetséget! Fogadj, kérlek,
engem ezen túl barátaid és tisztelőid közé, és kérjed Istent, hogy
tegyen méltóvá szeretetedre! Siess segítségemre főképp halálom
óráján, és védelmezz meg a gonosz lélek támadásai ellen, hogy a
kárhozattól megmeneküljek, s veled és minden szenttel egyetemben
Istent örökké áldhassam és magasztalhassam! Ámen.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése