2012. április 4., szerda

A „szent sírok”

Amikor a keresztesháborúk idején megszűnt a lehetôsége a jeruzsálemi Szent Sír-templomba való zarándoklásnak, egyre több templomban állítottak fel állandó kôépítmény jellegű szent sírt, ahol ugyanazokat a búcsúkat engedélyezték, mint a jeruzsálemi Szent Sír-templomban. 
A húsvéti ünnepkörbe tartozóan Nagycsütörtökön az áldozás utáni könyörgést követően magyarországi szokás szerint az Oltáriszentséget és a szent keresztet átviszik a „szent sírhoz”, amely Jézus jeruzsálemi sírjának után képzése, a sziklasír kőpadján fekvő, gyolcsba göngyölt halott Jézus Krisztus templomi megjelenítése. A hívek letérdelnek, s énekkel hódolnak a szentsír előtt. 

A középkor szemléletességet kívánó lelkülete a Húsvét elôtti napokban ideiglenes szent sírt állított fel egy mellékoltárnál, ahová a nagycsütörtöki oltárfosztás után az Eukarisztiát is elhelyezték, és a nagypénteki keresztleleplezés után a feszületet is odatették. A nép a kereszthódolatot itt folytatta, megcsókolva a kitett feszületet.
A barokk kor kezdte a halott Krisztus testét barlangszerűen kiképzett sírba helyezni, s az Oltáriszentséget szentségmutatóban, lepellel letakarva, a szent sír fölé tenni. Ez lett a negyvenórás szentségimádás kiindulópontja. A szent sírtól indult el a nagyszombati feltámadási körmenet. Régi neve: „Úrkoporsó”.

Forrás: http://www.malezi.hu/

Mátyás király kálváriájára gyakran gondolunk Húsvét tájt, hiszen ez az ország legértékesebb kálváriája, mely az Esztergomi Bazilika kincstárának féltett tárgya. Mátyás kálváriája 72 cm magas, 5,4 kg súlyú, és tiszta aranyból készült, számtalan keleti gyöngy és drágakő felhasználásával. Két részből áll. A művészi alkotás alsó részét Anto-nio Pollaiolo, neves firenzei ötvössel készíttette el a király. A kálvária hármas talpon áll, melyek szfinxekben végződnek, és a király címerét tartják. A szfinxek egyiptomi mitológiai oroszlánok voltak, a királyok jelképei.
A korona után legértékesebb műkincsünk 1402-ben, Párizsban készült. Mátyás király kálváriája: Az aranyzománc ötvösmunka felső részében a kereszt mellett a fájdalmas anya és Szent János evangélista áll, a főpap börtönében a oszlophoz kötözött Krisztus, a börtön gótikus fülkéiben a próféták szobrai: Illés, Ézsaiás, Jeremiás. A kálvária talpazata Mátyás király címerével. (Hangban: A talpazat Mátyás király idejében készült, itáliai mesterek munkája, reneszánsz stílusjegyekkel.)Felirat: Kinizsi Pál országbíró levele - Temesvár 1494. Levél - kézirat. (Hangban: A levél részlete: Corvin János Bakócz Tamás püspöknek zálogul adta a keresztet 5200 forintért.) Corvin János levele, nyilatkozat a kereszt átadásáról és lemondás a visszaváltás jogáról, aláírás és pecsét. Kálvária. Térkép. Festmény: A Pozsonyi vár. Metszetek: Várak. Térkép. A kálvária sérülései, repedései. Metszet: Mátyás főherceg. Mátyás főherceg levele a kálvária visszaküldéséről 1593-ban. A kálvária részletes bemutatása. (Hangban: A kálváriát Bakócz az általa épített esztergomi kápolnára hagyta, jelenleg a főszékesegyház kincstárában található.) Esztergomi Székesegyház.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése