2012. július 12., csütörtök

A nõi élethivatásról, küldetésrõl

Boldog II. János Pál pápa 2001-ben Az életszentségre szóló meghívás című írásában a következőket írta: „Az Egyház egyik elsődleges feladata, hogy segítse a keresztényeket az életszentség útján, és így »a hit megértése által megvilágosodva « megtanulják, hogyan ismerjék meg és szemléljék Krisztus arcát, hogyan fedezzék fel benne saját hiteles önazonosságukat és azt a küldetést, amit az Úr minden egyes keresztényre bíz.”
Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli levelében a nő méltóságára és hivatására is hangsúlyt helyez. Az írásban, amelyet a Mária-év (1987) alkalmából tett közzé Boldog II. János Pál, a legfontosabb gondolatok egyike, hogy az asszony erkölcsi és lelki ereje szorosan összefügg annak tudatával, hogy Isten egész különlegesen rábízta a férfit, magát az embert. Ugyanakkor Boldog II. János Pál mindig a nő hivatásának két dimenziójára hívta fel a figyelmet. Az egyik dimenzióban az anyaság, a másikban a szüzesség kerül a középpontba. Az apostoli levél további számunkra megfontolandó gondolatai: „A házasságban a személyek kölcsönös ajándékozása kitárul egy új élet, egy új ember ajándéka felé, aki szüleihez hasonlóan szintén személy. Az anyaság kezdettől fogva magával hozza a kitárulkozást az új személy felé: és éppen ez a nő »szerepe«. Mert ebben a kitárulkozásban, tudniillik a gyermek foganásában és szülésében talál magára az asszony »őszinte odaadása által«. […] A szüzesség a nő számára is utat nyit, olyan utat, amelyen a nő másként valósítja meg személyiségét, mint a házasságban. A nő, aki kezdettől arra hivatott, hogy szeressék és szeressen, a szüzességre szóló meghívásban Krisztust elsősorban úgy találja meg, mint Megváltót, aki önmaga teljes ajándékozásával »mindvégig szeretett«; s erre az ajándékra válasz a nő egész életének »őszinte elajándékozása «.”

forrás: Magyar kurir

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése