2012. július 18., szerda

"Máriát nem átalakítja az Isten, hanem fogantatásának pillanatától kezdve alkalmassá tette erre az együttműködésre"

„Kegyelmet találtál  Istennél”  –  mondja  köszöntésében  az  angyal  Szűz Máriának, miután „kegyelemmel teljes”-nek  szólította. Mária egész  életét végigkíséri Isten kegyelme,  s benne megcsodálhatjuk,  hogy mire képes  az ember, ha  együttműködik a  kegyelemmel.  De talán  ennél pontosabb  az  a megfogalmazás, hogy mit  képes velünk  tenni a kegyelem,  és mennyire  meg tudja változtatni  az életünket.  Máriát nem  átalakítja az  Isten,  hanem fogantatásának   pillanatától    kezdve   alkalmassá    tette   erre    az együttműködésre, hiszen nem engedte, hogy emberi természetét megfertőzze a bűn. Mi  az ősbűn  következményeként bűnös  természettel születünk,  és  a megkeresztelésünkkor kapjuk  meg a kegyelmet, amely  helyreállítja a  bűn által megromlott kapcsolatot a Teremtővel. Az isteni kegyelem ettől kezdve szüntelenül   elhalmoz   minket,   ha   élünk   a   szentségek   nyújtotta lehetőségekkel, amelyek Isten  láthatatlan kegyelmét közvetítik  számunkra látható jelek formájában. Különösen is fontos a rendszeres szentgyónás  és a szentáldozás.  Engedjük, hogy  Isten átalakítson bennünket  a  megtérés kegyelme és az eucharisztia szentsége által!

forrás:  © Horváth István Sándor, Evangélium minden nap

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése