2012. július 8., vasárnap

Jövendölés a hanyag papokról és a válásról

Jövendölés. Az Úr szózata, amelyet Malakiás által intézett Izraelhez:
„Szerettelek benneteket! — mondja az Úr. - - Ti mégis így beszéltek: Mivel mutattad meg, hogy szeretsz bennünket? Ugye, Ézsau, a testvére voltál Jákobnak? — mondja az Úr. — Mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem: városait pusztasággá tettem, örökséget sivár legelővé. Hiába mondja Edom: Elpusztítottak bennünket, de újra felépítjük romjainkat*, mert a Seregek Ura ezt mondja: Ha fölépítik, lerombolom! így nevezik majd őket: A gonoszság vidéke* és: A nép, amelyre mindörökre megharagudott az Úr. Meglátjátok ezt saját szemetekkel, és így szóltok: Nagy az Úr Izrael határain túl is!
A gyermek tiszteli apját, a szolga pedig urát. Ha tehát én atya vagyok, hol az irántam való tisztelet? Ha én Úr vagyok, hol a tőlem való félelem? Ezt kérdezi tőletek a Seregek Ura, tőletek, papok, akik megvetitek a nevemet. Azt kérdezitek: Mi által vetettük meg a nevedet? Azáltal, hogy tisztátalan kenyeret hoztok oltáromra. Azt kérdezitek: Mivel szentségtelenítettük meg? Azzal, hogy azt gondoljátok: Az Úr asztalát semmibe kell venni.Vagy nem rossz-e az, hogy vak állatot hoztok áldozatul? S ha sántát és beteget hoztok, nem rossz-e az? Ha elvinnéd a helytartódnak, vajon tetszene-e neki, és örömmel fogadna-e téged? — mondja a Seregek Ura.
Most tehát könyörögjetek az Istenhez, hogy irgalmazzon nekünk (bizony, a ti kezetek műveli ezt!). Vajon örömmel fogad-e titeket? — kérdezi a Seregek Ura.
— Bárcsak bezárná valaki közületek az ajtókat, hogy ne gyújtson senki hiába tüzet oltáromon! Nem találom kedvemet bennetek — mondja a Seregek Ura —, nem fogadom szívesen kezetekből az ételáldozatot. De nap keltétől napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között — mondja a Seregek Ura.
Ti mégis megszentségtelenítitek, mert azt gondoljátok: Tisztátalan az Úr asztala, és megvetendő rajta minden étel. Azt mondjátok: Lám, mennyi a munka!, és méltatlanul bántok vele — mondja a Seregek Ura. Idehoztok lopott, beteg és sánta állatot, hogy be­ mutassátok áldozatul. Vajon elfogadjam-e az ilyet kezetekből? — mondja a Seregek Ura. Átkozott az a csaló, aki — bár van szép hím a nyájában fogadalmi áldozatul — mégis egy sérültet áldoz fel. Mert én vagyok a Nagy Király — mondja a Seregek Ura —, és nevem félelmetes a népek között.
S egy másik dolog, ( amit elkövettetek: Könnyeitekkel árasztjátok el az Úr oltárát, sírással és jajgatással, amiért nem tekintek többé az áldozatra, és semmit sem fogadok kedvesen a kezetekből. S azt kérdezitek: Miért? Azért, mert az Úr a tanú közötted és ifjúkori feleséged között, akihez hűtlen lettél, noha ő volt a társad, a szövetséggel elkötelezett feleséged. Nemde egy élete van annak, aki testből és lélekből áll? És mi a vágya ennek az egynek? Az, hogy utódai legyenek az Isten által. Tartsatok hát tiszteletben életeteket, és ne légy hűtlen ifjúkori feleségedhez. Mert gyűlölöm a válást — mondja az Úr, Izrael Istene — és azt, hogy igazságtalansággal borítsa el az ember a ruháját — mondja a Seregek Ura. — Tartsátok hát tiszteletben az életeteket, és ne kövessétek el ezt a hűtlenséget!"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése