2013. szeptember 22., vasárnap

Öröm az életünkben

          Franz Werfelnek van egy regénye, melynek ez a címe: Az elsikkasztott mennyország. A regény témája nem vág ugyan ide, de címe nagyon. Mert ez a cím azt sugallja, hogy sikkasztani nem csak anyagi értéket lehet. Sőt, nem is az a legnagyobb baj, ha anyagi értékek vesznek, sikkadnak el. Sokkal nagyobb baj, ha az életünkből a mennyország sikkad el. S ez nem csak akkor baj, ha az üdvösségünk veszik el. A földi életünk tulajdonképpen a megkezdett örökélet. Ha pedig ez így van, akkor lehetetlen, hogy ennek a mennyországnak az előíze, öröme már most ne érződjék rajtunk, ne nyilvánuljon meg valamiképpen életünkben.
  
     A Szűzanya a Magnifikátban azt énekelte: Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. S valóban Boldogasszonynak hívjuk őt, pedig nem volt asszony a világon, aki olyan mélyen érezte volna át a szenvedést, mint ahogyan ő érezte azt. De hát úgy látszik, nagyon igaz a költő szava: A fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze. A boldogságnak valahogyan ikertestvére, közeli rokona a fájdalom is. Ezért a fájdalom – vagy mondjuk így: az élet terhe – igazában nem szüntethetné meg az örömöt. A mennyország örömének valahogyan mindig át kell itatódnia az életünkön. Chaplin, a nagy nevettető írta az önéletrajzában: Minden élőlény közül csak az ember tudja előre, hogy meg fog halni. Mégis az ember tud egyedül nevetni! – Igen, mert az ember nemcsak a halált tudja előre, de a halálon is túl tud látni.
        Miért van hát, hogy néha mégis olyan nagyon ránk tudnak telepedni a terheink? Hogyan lehetne ezektől úgy megszabadulni, hogy, bár érezzük súlyukat, de ne nyomjanak össze, belülről ne nyomorítsanak meg? Egy vers így fejezi ki ezt a vágyat: „Szeretném, ha a szenvedés nem tenne ronccsá,/ nem mérgezné meg a józan észt / bennem a gyötrelem. Szeretnék jó maradni, / nem veszteni el a derűt…” – Igen, bele nem rokkanni a bajokba, hogy a szenvedés ne tegyen ronccsá! Hogyan lehet ezt elérni?
       Azt hiszem, gyakran kellene az evangélium egy sokat idézett mondatán elgondolkoznunk. Jézus mondta: Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Minden nap újból felvenni a keresztet, ez lehangolónak, elkeserítőnek látszik. Pedig azért egy nagy feloldódás is van benne. Mert mindennap csak úgy tudom felvenni a keresztemet, ha mindennap le is teszem azt. És ezt néha elfelejtjük! Magunkkal cipeljük terheinket akkor is, amikor le kellene tenni azokat. Feloldódni, örülni. Túllátni a bajokon: abban a biztonságban élni, hogy a legfontosabb: az Isten rám áradó szeretete most is megvan, működik az életemben. Ez bizony életmentően fontos! Mert egyensúlyos ember csak akkor tudok maradni, ha ennek a rám áradó szeretetnek biztonságában élek.
     XXIII. János pápáról közismert az a kis történet, hogy egy este, amikor nagyon nyomták a gondok, az aggodalmak és a saját tehetetlensége, és már napok óta aludni se nagyon tudott, egy csomó eredménytelen őrlődés után egyszer csak azt mondta magának: János, János, miért képzeled magad olyan fontosnak? Nem te kormányozod az anyaszentegyházat, hanem a Szentlélek! Ebben aztán tökéletesen meg is nyugodott, és elaludt.
     Bizony, nekünk sem tenne jót, ha túlfontoskodnánk magunkat! Nem könnyelmű meggondolatlansággal, nem félvállról véve a dolgokat, de tudjunk bízni a megoldásokban is velünk levő Istenben, és őrizzük kiegyensúlyozottságunkat. Azt mondják: a rózsának száz tövise van és egy virága, s mégis a virágot nézzük rajta. Kár volna az életünkben is csak a töviseket látni, mikor abból gyönyörű virág is ki akar bontakozni.
                                                                                                                                               P. László

 forrás: ÖRÖMÜNK OKA - Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése