2013. március 29., péntek

Melkizedek áldozata elõképe Jézus áldozatának
Melkizedek pogány fõpap áldozata látható a mozaikon. Melkizedekkel meg akarta átkoztatni Isten népét királya, õ azonban látomást látott és átok helyett áldást mondott az isteni sugallat hatása alatt. Melkizedek áldozata elõképe Jézus áldozatának. Melkizedek, aki kenyeret és bort hozott és áldozott (Ter 14,18-20) utalásként az Újszövetség szentmiséjére. a római kánon átváltoztatás utáni második imádsága kifejezi: „Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris: et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae: et guod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.” Magyar fordításban: „Tekints ezekre kegyesen irgalmas és derűs tekintettel: és fogadd el, mint ahogy kegyesen elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékait, és ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát: és azt a szent és szeplőtelen áldozatot, melyet Melkizedek, a te főpapod mutatott be neked.” Melkizedek rendje szerinti papnak kijelentve testét és vérét a kenyér és bor színe alatt Istennek, az Atyának felajánlotta, és ugyanezen színek alatt az apostoloknak (kiket ezáltal az új szövetség papjaivá tett) átadta, hogy azok elfogadják, majd a következő szavakkal megparancsolta nekik, valamint a papi hivatalban őket követőknek, hogy: ‘ezt cselekedjétek emlékezetemre’ (Lk 22,19; 1 Kor 11,24), és így tovább, ahogy ezt a katolikus Egyház mindig értelmezte és tanította.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése