2012. november 19., hétfő

"SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!"
2196 Jézus, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik az első parancs, azt felelte: "Az első ez: Halljad, Izrael! Az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.  Ezeknél nagyobb parancs nincsen." (Mk 12,29--31)

   Szent Pál apostol emlékeztet rá: "Aki (...) szereti felebarátját, teljesítette a Törvényt. Hiszen a Ne törj házasságot, Ne ölj, Ne lopj, a másét ne kívánd, s minden egyéb parancsot ez az egy szó foglalja össze: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak; a Törvény teljessége tehát a szeretet." (Róm 13,8--10)

Mind e mellett azért a lelkiségben a legnyilvánvalóbb amit Asissi Szent Ferenc hagyott testvéreire regulájában. Ez pedig a nővérek regulájában a következő képen található:
 
„A szolgálat és munka módjáról szóló részben:
   A testvérek és nővérek, akiknek az Úr megadta a szolgálat és a munka kegyelmét, koldusként szolgáljanak és dolgozzanak, hűségesen és odaadással, hogy a henyélésnek, a lélek ellenségének elkerülésével ne oltsák ki magukban a szent imádság és áhítat szellemét, melyet minden földi dolognak csak szolgálnia szabad.(1Reg 7,1; 2Reg 5,1-2; vö. RegCl 7,1-2)”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése