2012. november 17., szombat

II. János Pál imája a nagy jubileumra


1. Légy áldott, ó Atyánk,
Ki végtelen szeretetedben
egyszülött Fiadat ajándékoztad nekünk.
Ő megtestesült a Szentlélektől
a Szűzanya legtisztább méhében,
és immár kétezer éve megszületett Betlehemben.
Útitársunk lett,
s új értelmet adott a történelemnek:
közös utunknak az Új Ég és Új Föld felé,
melyet szorongás és szenvedés,
hűség és szeretet kísér.
Ennek végén Te, aki a halált legyőzted,
minden leszel mindenben.
Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság,
egyedüli és legfőbb Isten!
 
2. Kegyelmedtől, ó Atyánk, a jubileumi szentév
legyen a teljes megtérés
és a Hozzád való örömteli visszaérkezés ideje,
legyen az emberek közti megbékélés
és a nemzetek között újra megtalált egyetértés ideje.
Olyan idő, amelyben a lándzsát sarlóvá alakítják át,
a fegyverek zaját pedig a béke dalai váltják fel.
Add meg, ó Atyánk, hogy a jubileumi szentévet
a Lélek hangjára figyelmesen,
Krisztus követésében hűségesen,
az Ige hallgatásában szorgosan,
a kegyelem forrásaiból gyakran merítve élhessük meg.
Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság,
egyedüli és legfőbb Isten!
 
3. Tartsd meg, ó Atyánk, a Lélek erejével Egyházad,
amely az új evangelizáláson fáradozik.
Vezesd lépteinket a világ útjain,
hogy életünkkel hirdessük Krisztust.
Irányítsd földi zarándoklatunkat
a világosság Városa felé.
Jézus tanítványai sugározzanak szeretetet
a szegények és elnyomottak felé,
legyenek szolidárisak a szükséget szenvedőkkel,
nagylelkűek az irgalmasság cselekedeteiben,
s bocsássanak meg testvéreiknek,
hogy maguk is elnyerjék a te irgalmadat és bocsánatodat.
Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság,
egyedüli és legfőbb Isten!
 
4. Tisztítsd meg, Atyánk, Fiad tanítványainak emlékezetét,
és add, hogy elismerjék bűneiket.
Add, hogy egyek legyenek, hogy így a világ higgyen.
A nagy vallások követői között bontakozzék ki a párbeszéd,
és minden ember örömmel fedezze fel, hogy a te gyermeked.
Mária, a nemzetek Anyja esdeklő szavához
társuljon az apostolok és keresztény vértanúk könyörgése,
minden egyes népnek és minden idők igaz embereinek imája,
hogy  a szentév minden hívő és az egész Egyház számára
a megújult reménység és a Lélekben való ujjongás éve lehessen.
Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság,
egyedüli és legfőbb Isten!
 
5. Mindenható Atyánk, a világmindenség és az emberiség Teremtője,
az Élő Krisztus, az idők és a történelem Ura által,
az egész világot megszentelő Lélekben,
legyen Neked dicséret, tisztelet és dicsőség
most és mindörökké. Ámen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése